Operator programista CNC

Tak, jak przewidywano, w 2016 r. specjaliści CNC znajdują się w gronie najbardziej pożądanych zawodów.

CNC, czyli w komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (ang. Computerized Numerical Control), to zaawansowany system sterowania, który umożliwia interaktywne programowanie wyposażonych w niego urządzeń. W praktyce najczęściej stosowany jest on w maszynach obrabiających różnego rodzaju materiały (stąd termin obróbka CNC). Dzięki wprowadzeniu precyzyjnych danych możliwe jest uzyskiwanie optymalnych kształtów w powtarzalnych seriach.

Możliwość dokładnego zaprogramowania maszyn, precyzyjnego opracowania każdego ich ruchu sprawia, że obróbka CNC pozwala na uzyskiwanie coraz dokładniejszych, a zarazem coraz mniejszych obiektów, które mogą być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Bardzo dobrym przykładem są koła łańcuchowe — dostępne dzisiaj nie tylko w wielu rozmiarach, ale i kształtach, dzięki czemu mogą być stosowane w coraz bardziej zaawansowanych przekładniach, co z kolei przyśpiesza postęp technologiczny np. w motoryzacji.

Komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych to jednak nie tylko obróbka CNC. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się bowiem drukarki 3D, często będące rozwinięciem specjalistycznych maszyn CNC. Wielu reprezentujących różne dziedziny ekspertów dostrzega w tych urządzeniach olbrzymi potencjał, np. jeśli chodzi o tworzenie protez i akcesoriów medycznych.

Technologia CNC przyczyniła się więc do szybkiego rozwoju przemysłu, którego wciąż jesteśmy świadkami. Coraz bardziej precyzyjne koła łańcuchowe, wałki, tuleje, śrubki, nakrętki i innego rodzaju akcesoria CNC znajdują zastosowanie w coraz bardziej zaawansowanych i wielofunkcyjnych urządzeniach, z których na co dzień korzystamy lub będziemy korzystać w przyszłości.

Operator CNC stanowi określenie na zawód szerzej opisany, jako operator obrabiarek skrawających. Absolwent po zakończeniu nauki, zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, staje się osobą odpowiedzialną za obsługę nowoczesnych maszyn służących do obróbki skrawaniem. Zarówno maszyn sterowanych cyfrowo, jak i programowo, a także tradycyjnych obrabiarek, które służą kształtowaniu przedmiotów z metalu oraz tworzyw sztucznych.

Osoba wykonująca ten zawód winna posiadać niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę do obsługi maszyn tradycyjnych, jak i o wiele bardziej skomplikowanych robotów sterowanych elektronicznie. Do tego niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu szacowania, a także obliczania kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki.

Operator CNC:

 • samodzielnie potrafi dobrać materiały, tworzywa i narzędzia wykorzystywane do obróbki,
 • monitoruje funkcjonowanie poszczególnych maszyn,
 • utrzymuje poszczególne urządzenia w należytym stanie technicznym,
 • przeprowadza okresowe badania techniczne,
 • doraźnie wykonuje prace serwisowe,
 • reguluje oraz programuje urządzenia służące do obróbki skrawaniem,
 • opracowuje procedury, a także normy wykorzystania uprzednio wymienionych urządzeń,
 • pełni pieczę nad całokształtem procesów związanych z mechaniczną obróbką metali oraz tworzyw sztucznych.

Urządzenia obsługiwane/nadzorowane przez operatora CNC to:

– uniwersalne, półautomatyczne oraz automatyczne obrabiarki skrawające, w tym:

 • tokarki,
 • frezarki,
 • wytaczarki,
 • szlifierki (w tym obrabiarki sterowane numerycznie).

Osoba posiadająca uprawnienia oraz wiedzę do wykonywania zawodu operatora CNC może wykonywać pracę w przedsiębiorstwach:

  • produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem – CNC usługi,
  • zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją:

– maszyn i urządzeń mechanicznych,
– maszyn budowlanych,
– samochodów,
– ciągników;

  • budowy i eksploatacji taboru kolejowego,
  • budowy silników:

– parowych,
– spalinowych,
– turbinowych;

  • dobieranie narzędzi skrawających i oprzyrządowania obrabiarek,
  • mocowanie narzędzi i oprzyrządowania,
  • wprowadzanie danych narzędzi i parametrów skrawania,
  • dokonywanie analizy zużycia ostrzy oraz ich wymiana na nowe.budowy i eksploatacji napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów, śmigłowców itp.Ze względu na najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w maszynach i urządzeniach służących do obróbki skrawaniem, operator CNC musi również wykazywać się zaawansowaną znajomością obsługi komputera.W zależności od tego, jakim poziomem kwalifikacji zawodowych legitymuje się operator, do jego zadań należeć mogą czynności podstawowe, czyli uruchamianie, kontrolowanie przebiegu obróbki oraz zatrzymywanie urządzeń sterowanych numerycznie. W zakresie zadań złożonych natomiast znajdujemy kontrolę oraz analizę jakości wykonanej obróbki, programowanie obrabiarek, jak i wprowadzanie korekt dotyczących parametrów obróbki, a także poprawy cech wykonywanego wyrobu. Nadto ustawianie narzędzi w magazynie obrabiarek.Do zadań operatora obrabiarek należy także wykonywanie czynności skatalogowanych dla stanowiska ustawiacza, czyli:

  Operator CNC jest również jednocześnie programistą, a w tym zakresie znajdujemy zadania:

  • wykonywania szkiców prostych detali,
  • określania kolejności operacji oraz zabiegów technologicznych,
  • opracowywania technologii obróbki na podstawie rysunków i detali,
  • opracowywania programów obróbki na podstawie procesu technologicznego,
  • modyfikacji istniejących programów,
  • wczytywania programów do sterownika,
  • testowania programów na obrabiarce.

Oferty pracy dla operatora CNC.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *